Projecten

2016 -2017

Lijst van de projecten per gemeente
GVBS Sint-Guido
Dokter Jacobsstraat 67
Leerlingen 6 tot 12 j. Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
GVBS Sint-Pieter
Dokter Jacobsstraat 49
Leerlingen 6 tot 12 j. Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
Lucernacollege Brussel
Industrielaan 31
Leerlingen middelbaar Spijbelcoach secundair onderwijs Spijbelcoachproject waarbij wordt ingezet op de preventie en aanpak van spijbelen door strikte opvolging van afwezigheden, het intensief remediëren van spijbelgedrag, de organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten en de uitbouw van een geïntegreerd spijbelbeleid.
Sint-Guido-Instituut
Dokter Jacolbstraat 67
Leerlingen middelbaar Schoolbreed project spijbelcoach en positief schoolklimaat Schoolbreed spijbelcoach- en zorgproject waarbij wordt ingezet op de preventie en aanpak van spijbelen door strikte opvolging, maar ook op het schoolwelbevinden door sportateliers, gezellige refterdagen e.a. De organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten past binnen een geïntegreerd spijbel- en zorgbeleid. Inzet op versterken van een positief schoolklimaat door organisatie activiteiten die de binding tussen jongere en school versterken waarbij ook de ouders worden aangesproken als betrokken partij.
VGO Cardijnschool
Verheydenstraat
Leerlingen middelbaar Spijbelcoach secundair onderwijs + inzet op welbevinden Schoolbreed spijbelcoach- en zorgproject waarbij wordt ingezet op de preventie en aanpak van spijbelen door opvolging en dialoog met jongere en ouders, maar ook op het schoolwelbevinden door de organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten, o.a. ateliers.
Gesubsidieerde gemeentelijke Basisschool De Vijvers
P. Longinstraat 1/3
Leerlingen 6 tot 12 j. Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen ateliers (drama, crea, dans, sport).
GBS BLO Magnolia
Itterbeekselaan 226
Leerlingen 6 tot 12 j. Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen ateliers (voorlees, sport).
GBS Scheut
Van Souststraat 80
Leerlingen 6 tot 12 j. Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen ateliers (lees, sport meditatie).
GBS Het Rad
G. Melckmanslaan 18B
Leerlingen 6 tot 12 j. Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen ateliers (lees, sport).
GBS Goede Lucht
Severineplein 1A
Leerlingen 6 tot 12 j. Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen ateliers (lees, sport).
GBS Kameleon
Odonstraat 22
Leerlingen 6 tot 12 j. Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen ateliers (.
Spes buitengewoon onderwijs
Verheydenstraat 39
Leerlingen 6 tot 12 j. Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
De Groene school
Bloeistraat 41
Leerlingen 6 tot 12 j. Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
Basisscholengemeenschap Sint-Pieter en Sint-Guido
Dokter Jacobsstraat 67
Leerlingen 6 tot 12 j. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen muziekateliers waar samen creëren centraal staat en de kinderen 'naar buiten' komen (fanfare).
Gemeentelijke Basisschool Dertien
Wayezstraat 56
Leerlingen 6 tot 12 j. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen muziekateliers waar samen creëren centraal staat en de kinderen 'naar buiten' komen (Ragamuffins, stadskoor).
Gemeentelijke Basisschool Veeweide
Veeweydestraat 80
Leerlingen 6 tot 12 j. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen breed aanbod creatieve ateliers (media, muziek, sport en spel, crea…)
Lutgardiscollege
Zandgroeflaan 2
Jongeren tussen 12 jaar en 18 jaar. Wel-zijn op school; Schoolbreed project spijbelcoach en positief schoolklimaat. Schoolbreed spijbelcoach- en zorgproject waarbij wordt ingezet op de op het schoolwelbevinden door de organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten tijdens de middag, zinvollere invulling van vrije uren en op een directe opvolging van te laat komen en spijbelen.
Gemeentelijke Basisschool De Knapzak
Soldatenstraat 19
Leerlingen lagere school. Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Aanbod middagactiviteit met talentontwikkeling en recreatie als focus om zo de band tussen kind, leerkracht en school te versterken.
CDO Castor - KTA Zavelenberg
O. Ruelensplein 13
Alle leerlingen Spijbelcoach secundair onderwijs Spijbelcoachproject waarbij wordt ingezet op de preventie en aanpak van spijbelen door strikte opvolging van afwezigheden, het intensief remediëren van spijbelgedrag, de organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten en de uitbouw van een geïntegreerd spijbelbeleid.
Vrij gesubsidieerd onderwijs Sint-Albertusschool
Bloemkwekersstraat 128
Leerlingen 2,5 tot 12 jaar. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen ateliers (crea, sport, spel, digi, dans, kook).
Vrij gesubsidieerd onderwijs Sint-Albertusschool (Sint-Joseph)
Bloemkwekersstraat 128
Leerlingen 3 tot 12 jaar.(meisjes) Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen ateliers (crea, sport, spel, digi, dans, kook).
Koninklijk Technisch Atheneum Zavelenberg
O. Ruelensplein 13
Elèves en absentéisme Spijbelcoach secundair onderwijs Spijbelcoachproject waarbij wordt ingezet op de preventie en aanpak van spijbelen door strikte opvolging van afwezigheden, het intensief remediëren van spijbelgedrag, de organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten en de uitbouw van een geïntegreerd spijbelbeleid.
BS GO Zavelput
Gulden Koornstraat 15
Leerlingen 3 tot 12 jaar. Ateliers - inzet op schoolwelbevinden Samen leren en samen leven in een veilige schoolomgeving. Via een aanbod van ateliers tijdens de middagen inzetten op het eigenaarschap van de leerlingen, van hun eigen leer- en leefomgeving
BS GO Zavelberg
O. Ruelensplein 13
Leerlingen 2,5 tot 12 jaar. Ateliers - inzet op schoolwelbevinden Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen ateliers (sport, spel, crea).
Gemeenschaponderwijs De Kleurdoos
Moutstraat 24
10 tot 14 jaar. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen ateliers (voorlees, sport).
Athenum Brussel middelbaar
Moutstraat 24
Alle leerlingen en de ouders. Ateliers - inzet op schoolwelbevinden. Organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten als element van een geïntegreerde aanpak van spijbelen. Organisatie van middagateliers i.f.v. binding school-jongere.
H.A. Karel Buls
Bonekruidlaan 88
Alle leerlingen en de ouders. Spijbelcoach secundair onderwijs Spijbelcoachproject waarbij wordt ingezet op de preventie en aanpak van spijbelen door strikte opvolging van afwezigheden, het intensief remediëren van spijbelgedrag, de organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten en de uitbouw van een geïntegreerd spijbelbeleid.
Centrum Leren en Werken Brussel
Groot Eiland 39
Leerlingen 15 tot 24 jaar. Spijbelcoach secundair onderwijs Spijbelcoachproject waarbij wordt ingezet op de preventie en aanpak van spijbelen door strikte opvolging van afwezigheden, het intensief remediëren van spijbelgedrag, de organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten en de uitbouw van een geïntegreerd spijbelbeleid.
VGC Zaveldal
Nieuwland 198
Jongeren tussen 12 jaar tot 21 jaar. (en hun ouders). Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Atelierwerking die inzet op sociale vaardigheden, een goed gevoel op school, uitgewerkt binnen een integraal zorgbeleid in samenwerking met buurtpartners.
Maria-Boodschaplyceum
Moutstraat 22
Alle leerlingen. Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden en schoolbetrokkenheid Schoolbreed spijbelcoach- en zorgproject waarbij wordt ingezet op de op het schoolwelbevinden door de organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten tijdens de middag en naschools.
Maria Assumptalyceum
Stalkruidlaan 1
Elèves en absentéisme Spijbelcoach secundair onderwijs Schoolbreed spijbelcoach- en zorgproject waarbij wordt ingezet op de preventie en aanpak van spijbelen door opvolging en dialoog met jongere en ouders, maar ook op het schoolwelbevinden door de organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten, o.a. ateliers.
Imelda Instituut
Moutstraat 19-23
De 12 tot 18 jaar Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden en schoolbetrokkenheid Schoolbreed spijbelcoach- en zorgproject waarbij wordt ingezet op de op het schoolwelbevinden door de organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten tijdens de middag en naschools en een directe opvolging van te laat komen en spijbelen.
Instituut Anneessens Funck
Groot Eiland 39
Elèves en absentéisme Spijbelcoach secundair onderwijs Spijbelcoachproject waarbij wordt ingezet op de preventie en aanpak van spijbelen door strikte opvolging van afwezigheden, het intensief remediëren van spijbelgedrag, de organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten en de uitbouw van een geïntegreerd spijbelbeleid.
VGO Sint-Pieterscollege
Molenbeeksestraat 173
Kinderen van 6 tot 12 jaar Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen ateliers (sport en spel).
Officieel gesubsidieerd onderwijs Wittouckschool
L. Wittouckstraat 46
Leerlingen van de lagere school Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Inzet op schoolwelbevinden en betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling op school. Organisatie van ateliers in samenwerking met buurtpartners (circus, voorlees, schaken, muziek).
VGO Sint-Pieterscollege
Molenbeeksestraat 173
Kinderen van de derde kleuterklas en lagere school, met focus op de eerste graad. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen muziek-, dans-, sport- en drama-ateliers.
VGO Sint-Pieterscollege
Molenbeeksestraat 173
Leerlingen van de lagere school Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
BSGO 't Regenboogje
Generaal Capiaumontstraat 73
Leerlingen van de lagere school Ateliers - Brede schooldossier Inzet op schoolwelbevinden en betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling op school. Organisatie van ateliers in samenwerking met buurtpartners: spel, theater, voorlees, & filo, muziek, crea, media, sport.
GVBS Lutgardisschool
Generaal Fivéstraat 42
3 tot 12 jaar. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling te stimuleren binnen muziek-, dans-, sport-, drama-, spel- en voorleesateliers.
GVBS Lutgardisschool
Generaal Fivéstraat 42
Leerlingen van de lagere school Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
Vrije Basisschool Onze lieve Vrouw
Pater Damiaanstraat 40
Alle leerlingen van de basisschool. Op tijd naar school' Sensibilisering ter preventie van te laat komen en aanpak laatkomers en afwezigheden.
Vrije Basisschool Onze lieve Vrouw
Pater Damiaanstraat 40
Ouders en leerlingen van de school. Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Inzet op veilige leeromgeving en taalsterke activiteiten via organisatie van ateliers.
Sint-Josefsschool
vrij gesubsidieerd onderwijs
E. Dekosterstraat 38
Alle leerlingen van de basisschool. 'Iedereen op tijd naar school' Project rond op tijd naar school komen, sensibilisering ouders, opvolging laatkomers.
GO! Basisschool Papageno
Oud-strijderslaan 200
Alle leerlingen van de basisschool. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school via atelierwerking (naschools, samenwerking 2 scholen).
Basisschool De Weg-Wijzer
Sint-Vincentiusstraat 30
Alle leerlingen van de basisschool. Ateliers - Brede schooldossier Brede schooldossier waarin 6 scholen samenwerken voor het aanbieden van een speelkar met begeleiding. Op die manier zetten ze in op talent- en persoonlijke ontwikkeling i.f.v. het verhogen van de betrokkenheid bij en het welbevinden op school.
GV Basisschool Heilig-Hartcollege
Landsroemlaan 126
Alle leerlingen van de basisschool. Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
GVBS Sint-Lutgardis
Jean De Greefstraat 3
Alle leerlingen van de basisschool. Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
GO Basisschool De Wimpel
Cansstraat 14
Leerlingen van de lagere school Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via muzische ateliers, ingebed in een schoolbreed en school overstijgend project.
GO Basisschool Lutgardis
Emile de Bécolaan 57
Leerlingen van de lagere school Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via muzische ateliers (crea, theater).
Vande Borneschool Basisschool
Dansettestraat 30
Tweede et derde graad. Ateliers - Brede schooldossier Inzet op schoolwelbevinden en betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling op school. Organisatie van ateliers in samenwerking met buurtpartners: multisport, koor en moestuinieren.
Sint-Michielsschool
Leopold 1 straat 362
Tweede et derde graad. Ateliers - Brede schooldossier Inzet op schoolwelbevinden en betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling op school. Organisatie van ateliers in samenwerking met buurtpartners: muzisch, voetbal, tuinieren, spel.
vzw Sint-Goedele Brussel Heilig-Hartschool
Heilig-Hartlaan 6
de 3de kleuterklas en 1ste, 2de,3de leerjaar Ateliers - Brede schooldossier Inzet op schoolwelbevinden en betrokkenheid bij de school door talentontdekking en talentontwikkeling op school. Organisatie van ateliers in samenwerking met buurtpartner. Creatief musiceren, drama, beeldende kunsten.
Heilig-Hartschool
Heilig-Hartlaan 6
Lager en derde kleuterklas. Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
KTA Jette
Léon Theodorstraat 80
Leerlingen van de school. Spijbelcoach secundair onderwijs + inzet op welbevinden Schoolbreed spijbelcoachproject ingebed in het zorg- en spijbelbeleid van de school. Aangevuld met vorming en activiteiten i.f.v. het verhogen van het welbevinden van de jongeren op school.
Sint-Pieterscollege basisschool
Leon Theodorstraat 167
Leerlingen tussen 6 en 12 jaar. Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
Sint-Pieterscollege
Leon Theodorstraat 167
Leerlingen tussen 6 en 12 jaar. Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een aanbod van ateliers (sport, spel).
Sint-Michielsschool
Leopold 1 straat 362
Leerlingen tussen 6 en 12 jaar. Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
Instituut van de Ursulinen
Herkoliersstraat 65
Leerlingen van de lagere school Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een aanbod van ateliers (sport, tuinieren).
Gemeentelijke Basischool 'de kadeekes"
Herkolierssrtaat 68
Leerlingen van de lagere school Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een aanbod van ateliers (sport, muziek).
Vier Winden Basisschool
Steenweg op Merchtem 9
Leerlingen van de lagere school Ateliers - Brede schooldossier Groen licht voor een positief leefklimaat op school'. Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers.
GBS Windroos
Kortrijkstraat 52
Leerlingen van de lagere school Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers (zang, beeldend atelier, techniek, voorlees, grappling, spel).
Imelda Basisschool
Ninoofsesteenweg 130
1ste tot 4de leerjaar. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers.
GBS Windekind
Jean-Baptiste Decockstraat 54
Alle leerlingen van de lagere school. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers (dans, yoga, schaken, boks).
GBS Regenboog
Ulensstraat
Alle leerlingen van de lagere school. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers (schaken, spel, brei, yoga, dans, multisport).
Gemeentelijke basisschool Paloke
Ninoofsesteenweg 1001
Alle leerlingen van de lagere school. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers (dans, muziek, spel, techniek).
Time-Out Brussel vzm
Leopold II laan 78
Opgeheven van alle Nederlandstalige netwerken. Spijbelcoach secundair onderwijs Jongerencoaches: opvolging jongeren met spijbelproblematiek of risico op schooluitval schoolintern. Ondersteuning scholen met hoog aantal risicojongeren en/of problematieken...
GVB Sint-Martinus
Palokestraat 79
Alle leerlingen van de lagere school. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers (schaken, theater, media, muziek, dans, crea, ...).
GVB Sint-Karelschool
Klokbloemenstraat 14
Alle leerlingen van de lagere school. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers (dans, media, naaien, schaken, boekenclub, tuinieren, filosoferen).
Gemeentelijke basisschool De Knipoog
Zaadstraat 30
Alle leerlingen van de lagere school. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers (crea, sport, dans, lees, relaxatie, dactylo, zang, moestuin).
LSGO Toverfluit
Toverfluitstraat 19-21
Alle leerlingen van de lagere school. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers.
Atheneum GO ! For Business
Toverfluitstraat 19-21

Spijbelcoach secundair onderwijs Spijbelcoachproject ingebed in het zorg- en spijbelbeleid van de school. Opvolging en remediëring spijbelende leerlingen. Aangevuld met vorming en activiteiten i.f.v. het verhogen van het welbevinden van de jongeren op school.
VGO Sint-Albertschool
Haeckstraat 61
Lagere school Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers.
Sint-Jozefschool BLO type basisaanbod
Vandernootstraat 52

Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
GVB Sint-Martinus
Palokestraat 79

Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
VGO Sint-Albertschool
Haeckstraat 61
Lagere school Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
BSGO De Bron
Bronstraat 86 A
Leerlingen 6 tot 12 j. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via muzische ateliers, ingebed in een schoolbreed en school overstijgend project.
BSGO Balder
Engelandstraat 49-51
Leerlingen 6 tot 12 j. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via muzische ateliers, ingebed in een schoolbreed en school overstijgend project.
Koninklijk Atheneum Schaerbeek-Evere
Charles Gilisquetlaan 34
Elèves en absentéisme Spijbelcoach secundair onderwijs Schoolbreed spijbelcoach- en zorgproject waarbij wordt ingezet op de preventie en aanpak van spijbelen door opvolging en dialoog met jongere en ouders, maar ook op het schoolwelbevinden door de organisatie van pedagogische en educatieve activiteiten, o.a. ateliers.
VGO Sint-Lukas Basisschool
Groenstraat 156
Leerlingen 6 tot 12 j. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers( natuur, sport, crea, percussie).
Gemeenteschool De Kriek
Grote Bosstraat 76
Leerlingen 4 tot 12 j. Ateliers - Brede schooldossier Verhogen van het schoolwelbevinden van kinderen en hun betrokkenheid bij de school en de buurt door het aanspreken van de brede interesses en talenten van de kinderen via een gevarieerd aanbod van ateliers (sport, dans, muziek, natuur, drama, technologie)
Mariaschool
Rubensstraat 108
Leerlingen 6 tot 12 j. Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
Vrije Basisschool Angelus Instituut -
Roodebeeksesteenweg 586.
Basisschool Ateliers - Inzet op schoolwelbevinden Inzet op talentontwikkeling en -ontdekking via creatief aanbod van sport-, spel- en crea-activiteiten.
Vrije Basisschool Angelus Instituut -
Roodebeeksesteenweg 586.
Basisschool Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
CLW Don Bosco
F. Gaystraat 127
16 tot 25 jaar. Vervanging werkcomponent - educatieve activiteiten Invulling bij ontbreken werkcomponent. Educatieve activiteiten woensdag.
Centrum Deeltijds Onderwijs Don Bosco
F. Gaystraat 127
16 tot 25 jaar. Spijbelcoach + educatieve activiteiten op school Inzet spijbelcoaches ter ondersteuning leertrajecten van de jongeren; vervangende workshops wanneer werkcomponent ontbreekt…
GVBS Sint Jozefscollege
Woluwelaan 18
Basisschool Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.
GVBS Sint Jozefscollege
Woluwelaan 18
Basisschool Spijbelcoach basisonderwijs Voorkomen en remediëren van te laat komen en aanpak van hangjongeren door de inzet van een spijbelcoach en inzet op positieve sfeer door opzetten flankerende en pedagogisch-educatieve activiteiten in functie van vertrouwensband met school.