AANVRAAGPROCEDURE

De projectaanvragen moeten worden ingediend volgens de hierna beschreven procedure

Het is de bedoeling aan de onderwijsinstellingen van de 19 gemeenten middelen ter beschikking te stellen om schoolverzuim tegen te gaan, door te strijden tegen absenteïsme, geweld, en overlast.


Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragen samen met de enquêtegids aan het Programma Preventie Schoolverzuim van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezorgd worden.


Alle aanvragen moeten uitgaan van de schooldirectie.


De gedetailleerde procedure en de enquêtegids zijn op deze pagina terug te vinden.

VRAGEN?

Als u meer informatie wenst, kan u contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen.